آموزش سنتور

همه چیز درباره نواختن سنتور و ساخت آن

پنجشنبه ۱۸ شهریور ۰۰

دانلود رایگان 33 درس آموزش تصویری سنتور ( صفر تا صد)

۵ بازديد
 
آموزش سنتور یکی از مهم ترین و حساس ترین آموزش های ارائه شده در آکادمی موسیقی است. ساز سنتور با دو زخمه چوبی نواخته می شود و فرود آمدن زخمه ها برروی تعداد سیم های زیاد فضای آموزش این ساز را از دیگر سازهای موسیقی ایرانی کمی متفاوت کرده است.
 1. دانلود درس اول
 2. دانلود درس دوم
 3. دانلود درس سوم
 4. دانلود درس چهارم
 5. دانلود درس پنجم
 6. دانلود درس ششم
 7. دانلود درس هفتم
 8. دانلود درس هشتم
 9. دانلود درس نهم
 10. دانلود درس دهم
 11. دانلود درس یازدهم
 12. دانلود درس دوازدهم
 13. دانلود درس سیزدهم
 14. دانلود درس چهاردهم
 15. دانلود درس پانزدهم
 16. دانلود درس شانزدهم
 17. دانلود درس هفدهم
 18. دانلود درس هجدهم
 19. دانلود درس نوزدهم
 20. دانلود درس بیستم
 21. دانلود درس بیست ویک
 22. دانلود درس بیست و دو
 23. دانلود درس بیست و سه
 24. دانلود درس بیست و چهار
 25. دانلود درس بیست و پنج
 26. دانلود درس بیست و هفت
 27. دانلود درس بیست و هشت
 28. دانلود درس بیست و نه
 29. دانلود درس سی
 30. دانلود درس سی و یک
 31. دانلود درس سی و دو
 32. دانلود درس سی وسه
 33. دانلود درس سی وچهار

منبع : استاد رسولیان سایت نت به نت